de 17 verdensmaal

VI ARBEJDER MED DISSE VERDENSMÅL

Vi kigger løbende på, hvilke verdensmål vi aktivt kan arbejde med, for at styrke vores virksomhed.

  4. KVALITETSUDDANNELSE

Hos Sortberg Hansen vil vi være med til at fremme at alle uanset alder og køn, har en uddannelse som kan føre til en beskæftigelse og ikke mindst mulighed for at udvikle gode kompetencer til livet. Derfor prioriterer vi at tage elever og praktikanter ind, og tilbyder vores virksomhed som læringsplatform.

  8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Sortberg Hansen vil gerne have glade medarbejdere og være en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima.

Dette gør vi bl.a. ved ikke at tolerere mobning på arbejdspladsen og sørge for en uformel tone mellem alle medarbejdere og ledelsen sådan at alle bliver hørt.

Vi gør også en indsats for at sørge for at der ikke opstår arbejdsskader med oplæring af personale og hjælpemidler. Dette har ført til at vi ikke har haft en arbejdsskade i mange år.

Sortberg Hansen vil gerne sørge for at vores ansatte har det godt både fysisk og psykisk. Vi tilbyder derfor vores ansatte månedlig massage i arbejdstiden, besøg af trænere som underviser i øvelser som kan gøres i arbejdstiden. Tidligere har vi haft kostvejledning

Alle disse tiltag skulle gerne føre til at vores ansatte kan have et langt og produktivt arbejdsliv.

Samlet set skulle det gerne medføre at vi kan fortsætte med vores gode service og leveringsdygtighed over for vores kunder.

  12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Sortberg Hansen vil gerne være med til at fremme ansvarligt forbrug og produktion.

Dette gør vi ved at vælge producenter som har et stort udvalg af bæredygtige produkter. Vi hjælper også gerne vores kunder med at finde en mere bæredygtig løsning så vores kunder kan opfylde deres egne mål for en bæredygtig forretning.

Vi sørger også for at evt. tryk bliver lavet på en miljørigtig måde hvor vi undgår mest muligt spild.

Vi er også selv i gang med at kigge på vores forbrug af plast og pap. Vi har fundet ny leverandør til vores emballage og er i gang med at udfase vores gamle emballage både papkasser og plastposer til et nyt og grønnere alternativ som også gør det nemmere at genbruge. I vil derfor opleve at emballagen ændrer farve og form når I modtager leverancer fra os.

I tilfælde af reklamationer forsøger vi mest muligt at minimere fragt af genstanden og i stedet for bruge teknologi til at dokumentere fejl og mangler fx via video eller foto.

Vi sørger også for at donere evt. tøj med fejltryk til genbrug, selvfølgelig efter aftale med kunden.

global compact

FN’S 10 PRINCIPPER FOR VIRKSOMHEDER

Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

•    Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

•    Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

•    Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;

•    Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde;

•    Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

•    Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

•    Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

•    Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

•    Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse