Global Compact 10 principper

FN’S 10 principper for virksomhederStøtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;

Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde;

Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 
De 17 Verdensmål

Vi arbejder med disse verdensmål

Vi kigger løbende på, hvilke verdensmål vi aktivt kan arbejde med, for at styrke vores virksomhed.

4. Kvalitetsuddannelse

4. Kvalitetsuddannelse

Hos Sortberg Hansen vil vi være med til at fremme at alle uanset alder og køn, har en uddannelse som kan føre til en beskæftigelse og ikke mindst mulighed for at udvikle gode kompetencer til livet. Derfor prioriterer vi at tage elever og praktikanter ind, og tilbyder vores virksomhed som læringsplatform.

På nuværende tidspunkt har vi er Betina ansat som digital handelselev og yderligere har vi en praktikant fra Erhvervsakademiet.8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Sortberg Hansen vil gerne have glade medarbejdere og være en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima.

Dette gør vi bl.a. ved ikke at tolerere mobning på arbejdspladsen og sørge for en uformel tone mellem alle medarbejdere og ledelsen sådan at alle bliver hørt.

Vi gør også en indsats for at sørge for at der ikke opstår arbejdsskader med oplæring af personale og hjælpemidler. Dette har ført til at vi ikke har haft en arbejdsskade i mange år.

Sortberg Hansen vil gerne sørge for at vores ansatte har det godt både fysisk og psykisk. Vi tilbyder derfor vores ansatte månedlig massage i arbejdstiden, besøg af trænere som underviser i øvelser som kan gøres i arbejdstiden. Tidligere har vi haft kostvejledning

Alle disse tiltag skulle gerne føre til at vores ansatte kan have et langt og produktivt arbejdsliv.

Samlet set skulle det gerne medføre at vi kan fortsætte med vores gode service og leveringsdygtighed over for vores kunder.

Klimacertifikat
12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Sortberg Hansen vil gerne være med til at fremme ansvarligt forbrug og produktion.

Dette gør vi ved at vælge producenter som har et stort udvalg af bæredygtige produkter. Vi hjælper også gerne vores kunder med at finde en mere bæredygtig løsning så vores kunder kan opfylde deres egne mål for en bæredygtig forretning.

Vi sørger også for at evt. tryk bliver lavet på en miljørigtig måde hvor vi undgår mest muligt spild.

Vi er også i gang med at se på vores forbrug af plastik og pap. Vi er bl.a. i gang med at se på nye muligheder for at udfase vores plastikposer med en mere miljørigtig løsning. Vi er derudover ved at finde en løsning så vi kan genbruge de papkasser vi får varer i til videreforsendelse så det ikke går udover kvaliteten.

I tilfælde af reklamationer forsøger vi mest muligt at minimere fragt af genstanden og i stedet for bruge teknologi til at dokumentere fejl og mangler fx via video eller foto.

Vi sørger også for at donere evt. tøj med fejltryk til genbrug, selvfølgelig efter aftale med kunden.