Global Compact 10 principper

FN’S 10 principper for virksomhederStøtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;

Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde;

Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse