KONKURRENCE BETINGELSER

Sådan deltager du:
Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget. Vi offentligører vinderen i kommentartråden i opslaget, samt i en privatbesked, når konkurrencen er slut og vinderen er fundet. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte SortbergHansen inden for 5 hverdage. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til SortbergHansen inden for 5 hverdage, frafalder præmien, og en ny vinder trækkes. Alle kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

Om præmien: Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook. Præmien kan ikke byttes til kontanter.

Hvordan udtrækkes vinderen? Vinderen findes via lodtrækning.

Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i kommentartråden samt en privatbesked.

Hvis en vinder ikke svarer på vores henvendelse indenfor 5 hverdage, anses vinderen for at have afstået for at modtage præmien, og en anden vinder vil blive udtrukket.

Medarbejdere hos SortbergHansen samt medlemmer af ansattes husstand kan ikke deltage i konkurrencen.

Hvem arrangerer konkurrencen? Konkurrencen arrangeres af SortbergHansen, Struer Landevej 6, 7500 Holstebro

Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på SortbergHansens officielle Facebook side.

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i denne konkurrence.